Năng lực

Năng lực

Thông tin Hồ sơ pháp lý và năng lực của Trung Tâm Công Nghệ Vi Điện Tử và Tin Học (Imet)

I. Chứng nhận đăng ký dịch vụ Kiểm định, Hiệu chuẩn, Thử Nghiệm phương tiện đo của Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng.

II. Chứng chỉ công nhận Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025/2017 

III. Catalog năng lực Imet

DOWNLOAD HỒ SƠ NĂNG LỰC ↓