DỊCH VỤ

Dịch vụ thử nghiệm thiết bị đo

IMET cung cấp giải pháp thử nghiệm các thiết bị đo nhằm đảm bảo chất lượng để có thể ra được thị trường. Các lĩnh vực tiêu biểu như thử nghiệm cao tần, thử nghiệm thiết bị giám sát hành trình, thử nghiệm GPS. Cùng với đó, IMET cũng hỗ trợ các doanh nghiệp hoặc các nhóm đề tài khoa học có nhu cầu thử nghiệm sản phẩm.