Tin tức

IMET ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH

Imet tiếp tục khẳng định năng lực trong lĩnh vực đo lường. Trải qua quá trình kiểm tra, đánh giá khắt khe của Bộ Giao thông vận tải. Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học  – Viện Ứng dụng Công nghệ đã được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô, phục vụ công tác đánh giá chứng nhận hợp quy theo QCVN 31:2014/BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.
 Ngày nay, Thiết bị giám sát hành trình (hay còn gọi là hộp đen ô tô, định vị ô tô) đã không còn xa lạ đối với các doanh nghiệp vận tải. Xuất phát từ yêu cầu phải tuân thủ quy định của Nhà nước: Theo Nghị định số 91/2009/NĐ-CP của Chính Phủ về “Kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô” quy định các nhóm đối tượng bắt buộc phải lắp đặt thiết bị giám sát hàn trình (hộp đen ô tô) từ ngày 01 tháng 07 năm 2012. Để kiểm soát chất lượng thiết bị giám sát hành trình đưa ra thị trường phải phù hợp theo QCVN 31:2014/BGTVT cần các đơn vị đo lường tiến hành thử nghiệm. Imet tự hào là đơn vị đo lường uy tín được Bô Giao thông vận tải chỉ định thử nghiệm thiết bị giám sát hành trình. Luôn đồng hành cùng Bộ giao thông vận tải và các doanh nghiệp trong hệ thống kiểm soát chất lượng thiết bị giám sát hành trình.