Tin tức

HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO TỤ ĐIỆN

Hiệu chuẩn thiết bị đo tụ điện

Trong thực tế đơn vị Fara là trị số rất lớn, do đó thường dùng các đơn vị đo nhỏ hơn như micro Fara (1µF=10−6F), nano Fara (1nF=10−9F), picoFara (1pF=10−12F).

Thông thường do sự lão hóa vật liệu mà nhiều loại tụ có điện dung giảm theo thời gian. Các tụ hóa có mức độ giảm lớn nhất, và thường gọi là “già cỗi”. Nó dẫn đến sai lệch hoạt động của mạch điện tử. Vì thế để xác định giá trị Fara của tụ ra phải có máy đo tụ điện.

Để hiệu chuẩn Thiết bị đo tụ điện – Capacitance Meter Calibration vui lòng liên hệ với IMET