DỊCH VỤ

Dịch vụ hiệu chuẩn kiểm định thiết bị đo

IMET cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn, kiểm định phương tiện đo và chuẩn đo lường thuộc các lĩnh vực điện – từ trường, lực, độ dài, nhiệt ẩm,… với hệ thống và thiết bị đáp ứng các yêu cầu về liên kết đến các chuẩn đầu quốc gia.

Hoạt động hiệu chuẩn kiểm định của IMET được tiến hành tại tòa nhà C6 – Thanh Xuân Bắc , Hà Nội. Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu, IMET có dịch vụ hiệu chuẩn tận nơi, giúp tiết kiệm chi phí vận chuyển dành cho khách hàng.