DỊCH VỤ

Đào tạo đo lường

IMET cung cấp dịch vụ đào tạo các quy trình và vận hành thử nghiệm các thiết bị đo lường dành cho các cán bộ hoặc kĩ sư nhà máy. Dựa trên nhiều năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến lĩnh vực đo lường, IMET tự tin có thể chuyển giao kiến thức và kĩ năng đo lường đến các đơn vị có nhu cầu.